Z-ca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych

mgr inż. Radosław Kołaciński, MBA.

specjalista z zakresu restrukturyzacji, zarządzania i audytu śledczego.

 

Kontakt:
 
tel.
e-mail: r.kolacinski@szpital.wolica.pl
 

Specjalizuje się w reorganizacjach i restrukturyzacjach przedsiębiorstw oraz podnoszeniu ich efektywności organizacyjnej i ekonomicznej, jak również we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które w trakcie jego 27 letniej kariery zawodowej zostały poparte bardzo licznymi dowodami. Od roku 2007 zajmuję się również nadzorowaniem z ramienia podmiotów tworzących oraz właścicielskich na szczeblu samorządowym i ogólnopolskim podmiotów gospodarczych oraz zarządzaniem spółkami prawa handlowego, w tym podmiotów związanych z szeroko rozumianą ,,służbą zdrowia” – do których możemy zaliczyć: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, ,,Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. w Poznaniu oraz WZOP Sp. z o.o. w Sokołówce. Zrealizowanie celów nałożonych przez właściciela oraz skuteczne podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów wraz ze wzrostem przychodów, pozyskiwaniem finansowania, realizacją inwestycji, wskazywaniem kierunków i narządzi rozwojowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi potwierdzają jego kwalifikacje i wskazują na bogaty dorobek zawodowy. Dogłębnie znana mu jest tematyka z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w szczególności jego realizacji przez podmioty prywatne wespół z samorządami i spółkami komunalnymi, w tym również z publiczną i prywatną opieką zdrowotną w dużych podmiotach. Posiada doświadczenie jako uczestnik procesów due diligence spółek kapitałowych w zakresie wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizy pod względem ich kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Ma również doświadczenie w sprzedaży udziałów spółek, jak również kupna i sprzedaży aktywów przedsiębiorstw w celu utworzenia nowych podmiotów w oparciu o te aktywa oraz emisji obligacji własnych przedsiębiorstwa w celu pozyskania dla niego finansowania.

 

 

Absolwent Politechniki Opolskiej - Wydziału Elektrycznego, gdzie uzyskał tytuł –  mgr inż. Elektroenergetyka.  Kontynuując naukę, swoją wiedzę rozszerzał o różne dziedziny kończąc studia podyplomowe, do których zaliczamy:

- Studia Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu: ,,Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej”.

- Politechnika Poznańska: ,,Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary, badania”.

- Politechnika Poznańska: ,,Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce”.

- Politechnika Poznańska: ,,Systemy zaopatrzenia w energię w krajach Unii Europejskiej”.

Uczestniczył w wielu  kursach i szkoleniach, które istotnie ugruntowały jego umiejętności i wpłynęły na rozwój osobisty:

2015 – szkolenie: Polityka przeciwdziałania mobbingowi  i dyskryminacji pracowników

2012 – szkolenie :,,Pricing – zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie”.

2012 – kurs: ,,Kurs analityka giełdowego”.

2012 – szkolenie: ,,Jak skutecznie sprzedać firmę”.

2009 – świadectwo kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji.

2006 – szkolenie ,,Business Balanced Scorecard w zarządzaniu”.

2006 – szkolenie ,,Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych – aspekty prawne i finansowe”.

2005 – szkolenie ,,O ochronie informacji niejawnych danych osobowych oraz innych wybranych tajemnic prawnie chronionych”.

2005 – szkolenie ,,Jak podnieść efektywność menedżera poprzez delegowanie pracy na pracowników”.

2005 – szkolenie ,,Analiza ekonomiczno – finansowa”.

2005 – szkolenie ,,Rola kierownictwa w zintegrowanym systemie zarządzania i procesie auditów wewnętrznych”. 

2004 –  egzamin państwowy na Członków Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa nr 2530/2004.

2004 – kurs – dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

2004 – audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO.

2003 – kurs ,,Nowelizacja Ustawy o Zamówieniach Publicznych”.

2003 – rozpoczęty e-kurs przygotowujący do działalności audytora energetycznego    

przy Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie.

2001 – warsztaty menedżerskie ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” – Instytut Biznesu              w Kaliszu.

 

Doświadczenie zawodowe:

Lipiec 2007 – obecnie: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Przewodniczący Rady Społecznej, a od grudnia 2017 członek tej Rady.

Czerwiec 2016 – obecnie: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej.

Maj 2011 – czerwiec 2016: Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Marzec 2016 – marzec 2017: Kancelaria Radcy Prawnego – ekspert- doradca.

Luty 2014 – kwiecień 2016: Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o.o. (ZEP - HANDEL Sp. z o.o.), a po zmianie firmy spółki: ENERGA – OPERATOR Logistyka Sp. z o.o. (EOP Logistyka Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Luty 2014 – styczeń 2015: Zakład Energetyczny Toruń ENERGOHANDEL Sp. z o.o. (ZET ENERGOHANDEL Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Styczeń 2011 – luty 2014: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Energetyki ELEKTROINSTAL Sp. z o.o. (PWE ELEKTROINSTAL Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu

Styczeń 2011 – luty 2014: ENERGA – OPERATOR Produkcja Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Styczeń 2008 – luty 2011: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Sierpień 2007 – maj 2011: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Maj – Czerwiec 2007: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Grudzień 2006 – styczeń 2008: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju.

Kwiecień 2005 – grudzień 2006: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Listopad 2003 – powołany Zarządzeniem Prezesa EK – LI sp. z o.o. na Pełnomocnika Prezesa ds. Jakości (wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO w EK – LI sp. z o.o.).

Marzec 1999 – kwiecień 2005: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Kierownik Wydziału Technicznego.

Luty 1999 – marzec 1999: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – p. o. Kierownika Wydziału Technicznego.

Lipiec 1996 – luty 1999: EK – LI Sp. z o.o. – mł. elektromonter napraw i wzorcowania.

Wrzesień 1995 – lipiec 1996: Zakład Energetyczny Kalisze - elektromonter napraw i wzorcowania urządzeń elektrycznych.

Wrzesień 1990 –umowa o pracę -  przyzakładowa szkoła energetyczna

 

Motto życiowe: ,,Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.