Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy "B" - męski

Ordynator Oddziału :

dr n.med. Ewa Zalc - Budziszewska - specjalista chorób płuc

Oddział zapewnia całodobową pomoc i opiekę w zakresie chorób płuc i gruźlicy dla pacjentów z całego kraju.

Oddział posiada 15 sal chorych o łącznej liczbie 52 łóżek.

W oddziale leczone są między innymi następujące przypadki chorobowe:

 • nowotwory płuc
 • gruźlica płuc
 • zapalenia płuc
 • astmy oskrzelowe
 • przewlekłe obturacyjne choroby płuc,

oraz inne związane z profilem oddziału.

 • bezdech senny (diagnostyka u kobiet i mężczyzn) - wyposażenie Pracowni Snu zostało zakupione dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kadra lekarska:

 1. dr n.med. Ewa Zalc - Budziszewska - specjalista chorób płuc
 2. dr n.med. Iwona Brodnicka - specjalista chorób płuc
 3. Lek.med. Katarzyna Łakomiak- specjalista choroby wewnętrzne
 4. Lek.med. Jadwiga Skrzeczyńska - specjalista choroby wewnętrzne

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej Chorób Płuc i Grużlicy w Wolicy k.Kalisza Oddział Pulmonologiczny "B" Męski w dniu 6 czerwca 2008 r. został wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny chorób płuc na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział Pulmonologiczny "B" Męski zobowiązał się do realizacji programu stażowego z chorób płuc dla 2 lekarzy w jednym czasie tj. wyznaczonym programem specjalizacji z:

 • chorób wewnętrznych,
 • onkologii klinicznej,
 • i innych specjalności.

Lekarzami uprawnionymi do szkolenia lekarza odbywającego staż z chorób płuc w Oddziale "B" są:

 1. dr n. med. Ewa Zalc -Budziszewska - specjalista chorób płuc
 2. dr n. med. Iwona Brodnicka - specjalista chorób płuc

oddzial_b01oddzial_b02